040 354 8391

info@kontiokoskioy.fi

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kontiokoski Oy
Osoite: Uutelantie 21, 98100 Kemijärvi
Sähköposti: jukka.kontiokoski@hotmail.com

Yhteyshenkilömme kaikkia tätä rekisteriä koskevissa asioissa on:
Jukka Kontiokoski
Osoite: Uutelantie 21, 98100 Kemijärvi
Sähköposti: jukka.kontiokoski@hotmail.com

Voit kysyä tarkempia tietoja tästä Tietosuojaselosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla yhteyttä tähän yhteyshenkilöömme.

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitus
Keräämme ja käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamiseksi sekä rekrytoinnin, asiakassuhteiden ja muiden yhteydenottojen hoitamista varten.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

2.1. Palvelumme ja verkkosivujen kehittäminen
Käsittelemme henkilötietoja verkkosivumme ja palvelujemme laadun parantamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme saada riittävät ja asianmukaiset tiedot verkkosivujemme ja palvelujemme kehittämiseen.

2.2. Asiakassuhteen hoitaminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi ja olla sinuun yhteydessä tekemäsi yhteydenottopyynnön käsittelemiseksi tai muulla yhteydenotolla syntyneen asiakassuhteen hoitamiseksi. Tällöin henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme varmistaa asiakassuhteidemme asianmukainen hoitaminen.

2.3. Rekrytointi
Voimme käsitellä henkilötietojasi rekrytointitarkoituksiin. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme saada ja säilyttää riittävät tiedot rekrytoinnin hoitamista varten.

3. Säännönmukaiset tietolähteet
Keräämme henkilötietoja joko suoraan sinulta itseltäsi sekä vieraillessasi verkkosivuillamme. Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät niin, emme välttämättä pysty tarjoamaan tietoja/ palveluitamme sinulle.

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asiakastiedot, eli informaatio palvelupyyntöihin liittyen sekä muita tietoja, jotka ovat liiketoiminnan kannalta tarpeellisia.

5. Tietojen siirrot ja luovutukset
Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta Kontiokoski Oy:n ulkopuolelle paitsi viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa.

Olemme kuitenkin ulkoistaneet osan henkilötietojen käsittelystä tietojen säilyttämiseksi ja analysoimiseksi sekä palveluiden tuottamiseksi.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteröityjen tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Työnhakijan antamia tietoja säilytetään rekisterissä kuuden kuukauden ajan ja niihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä. Hakija voi jo tätä aiemmin pyytää tietojen poistoa tai tarkastamista. Katso näistä ja muista rekisteröidyn oikeuksista lisää sivun lopusta.

Yhteydenottopyyntöihin perustuvia tietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin niiden käsittely kestää tai kyseinen asiakassuhde jatkuu.

Evästeiden avulla kerätyt tiedot anonymisoidaan tai poistetaan 12 kuukauden kuluttua.

8. Evästeet
Käytämme verkkosivuillamme www.kontiokoskioy.fi evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa päätelaitteeseesi tiedon keräämistä ja muistamista varten. Evästeiden avulla keräämme esimerkiksi käyttö- ja selaustietoja sekä tietoa siitä, mistä käyttäjä on tullut sivuillemme. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita päätelaitettasi tai tiedostojasi. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista kovalevylläsi olevien tietojen tutkimista. Evästeiden avulla palvelujemme käyttö on käyttäjälle helpompaa, sillä voimme analysoida ja parantaa verkkosivumme toiminnallisuutta ja käytettävyyttä.

Käytämme nettisivuillamme seuraavia evästeitä:

  • Google Analytics
  • Goolge Tag Manager
  • Google reCAPTCHA

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa niiden käyttöä tai poistaa evästehistorian selaimeltasi. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto

Kontiokoski Oy ei käsittele tietoja manuaalisesti eikä Kontiokoski Oy:llä ole manuaalista rekisteriä.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tarkoituksenmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Esimerkiksi pääsy tietoihin on vain Kontiokoski Oy:n työntekijöillä.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Kaikki näitä oikeuksia koskevat pyynnöt ja vaatimukset tehdään kohdassa 1 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (myöhemmin asetus) määrittää sinulle seuraavat rekisteröidyn oikeudet:

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on asetuksen 15 artiklan mukainen oikeus saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia rekisterissä olevan itseäsi koskevan virheellisen tiedon korjaamista.

Oikeus poistaa tiedot

Sinulla on asetuksen 17 artiklan mukainen oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Oikeus vastustaa käsittelyä ja vaatia käsittelyn rajoittamista

Silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan (21 artikla). Voit myös vaatia käsittelyn rajoittamista 18 artiklan mukaisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole ollut asianmukaista, voit reklamoida siitä 1. kohdassa mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Lisäksi sinulla on tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta. Suomessa tämä valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta https://tietosuoja.fi/fi/etusivu.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Meillä on oikeus muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. Tällöin ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivuillamme www.kontiokoskioy.fi, mistä löydät myös viimeisimmän version tästä Tietosuojaselosteesta.